İhracat Süreç Yönetimi

Doğru Üretici ve Ürün Grubu Araştırmaları

Pazar Araştırmaları ve Risk Analizleri

Üstün Pazarlama Yöntemleri

Güvenilir Bağlantılar ve Resmi Kaynakların Kullanımı

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Para Transferlerinin Doğru Kullanımı

Ticareti Sürekli Hale Getirme Anlayışı

Lojistik Süreç Yönetimi

Gümrük Süreç Yönetimi

İthalatçı ve İhracatçı Arasında Sürekli İletişim Ağı Oluşturulması

İthalat Süreç Yönetimi

Ürün Grubunun Belirlenmesi

Güvenilir Tedarikçi Araştırmaları

Tedarikçi Doğrulama

Fiyat Araştırmaları ve Pazarlık Süreçleri Yönetimi

Vergi ve Masrafların Hesaplanması

Lojistik Süreç Yönetimi

Gümrük Süreç Yönetimi

İthalatçı ve İhracatçı Arasında Sürekli İletişim Ağı Kurulması

 

MSG Akdeniz Çözüm Ortaklığı A.Ş. Logo