Toplamda 240 Yataklı ve modüler olarak inşa edilmiş dünya genelinde gemi ile ihtiyaç halinde gönderilebilen pandemi hastaneleri, yalnızca 30 gün gibi kısa bir sürede Orta Amerika’ya gönderilmek üzere Türkiye ve Mısır’da hazırlanmıştır. Bu hazırlıklarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından MSG tercih edilmiş, pandemi hastanesinde 112 Adet muhtelif kapasitelerde split klima, 35 Adet HEPA-Taze Havalı Hijyenik Klima Santrali, 35 Adet VRF DX Sistemi kullanılmıştır. Cihazların tamamı T3 iklim şartına göre üretilmiş ya da ürettirilmiş cihazlardan seçilmiştir.

MSG Akdeniz Çözüm Ortaklığı A.Ş. Logo